Co-ResponsaVIHlitat

Co-ResponsaVIHlitat

En què consisteix?

Co-ResponsaVIHlitat és un programa pilot de governança per a l’eradicació del VIH a través d’un procés obert i inclusiu en el qual participen més de 660 actors socials interessats en la temàtica amb la finalitat de co-definir una llista amb les línies de recerca prioritàries en la prevenció del VIH. Aquest llistat es publicarà en l'anomenada "Agenda de Recerca en Prevenció del VIH/sida" que contemplarà les necessitats dels diferents actors socials.

Els actors involucarts són interdisciplinaris i transdisciplinaris, i comprenen un ampli ventall de disciplines diferents i coneixements no acadèmics basats en l'experiència. 

El projecte es duu a terme durant el curs acadèmic 2016-17 sota la coordinació del Living Lab de Salut d’IrsiCaixa i en el marc dels projectes Xplore Health i EnRRICH, comptant amb l'assessorament de la VU University of Amsterdam.

A més de l’elaboració de l’Agenda de Recerca en Pevenció, aquest procés també té l'objectiu de crear un espai per a la reflexió entre diferents actors socials a nivell de sistema, fet que promourà la creació de noves sinèrgies i la identificació de necessitats no cobertes. També permetrà que els diferents actors s'apoderin i desenvolupin competències relacionades amb la comunicació, la col·laboració i la deliberació.

Entre aquells participants que no estan directament vinculats en els processos de R+D, el projecte contribuirà a promoure la cultura de la innovació. Alhora, també els permetrà desenvolupar competències de reflexió entorn del procés de recerca, dels aspectes ètics, legals, socials relacionats i de com poder aplicar el coneixement que se’n deriva per respondre millor a necessitats no cobertes. Tot això donarà més legitimitat a la recerca i facilitarà la transferència del coneixement.

Quins actors hi participen?

Co-ResponsaVIHlitat compta amb la col·laboració dels següents actors:

Els diferents actors participaran en el procés descrit en un pla de treball que compta amb les següents etapes

  • Consens del pla de treball (desembre 2016 - gener 2017)
  • Exploració de les línies d’actuació existents (i.e. agendes existents), anàlisi i producció de materials de comunicació (gener - març 2017)
  • Exploració de les necessitats dels diferents actors (març - abril 2017)
  • Supervisió de les agendes dels diferents actors (abril 2017)
  • Priorització per part de cada grup (maig 2017)
  • Integració de les diferents agendes en una congrés/reunió de diàleg (juny 2017)
  • Programació i implementació (curs acadèmic 2017 - 18)

1. Consens del pla de treball:

Després de diverses reunions amb els diferents actors i tenint en compte les seves aportacions, el dia 14 de febrer s’ha aprovat el pla de treball pel projecte Co-ResponsaVIHlitat. Per iniciar el procés, s’han enviat cartes de motivació als més de 620 estudiants de secundària apel·lant a la seva participació i se’ls ha presentat el pla de treball per a la seva aprovació.

Prèviament a iniciar el procés, el professorat de secundària ha treballat a l’aula amb la guia didàctica de VIH/sida d’Xplore Health i d’IrsiCaixa Divulgació, així com amb altres recursos que puguin oferir formació en continguts científics i ètics, legals, socials, així com en competències i valors. Els estudiants de màster també s’han format en la matèria per poder ajudar a l’alumnat en les diferents etapes del procés.

2. Exploració de les línies d'actuació existents:

Experts representants dels diferents actors han fet una selecció de bibliografia perquè l’alumnat pugui tenir una visió general de les principals línies de recerca en prevenció del VIH a nivell global que es duen a terme des dels diferents actors socials ( i.e. centres de recerca i centres assistencials, agències de salut pública i de gestió de polítiques de l’Administració, entitats de la societat civil, etc.).

Els resultats d’aquest anàlisis també seran d’utilitat per informar els altres actors socials.

Properes etapes

Properament, en grups de treball els estudiants elaboraran informes sobre les diferents línies de recerca sobre prevenció. Posteriorment, les línies s’analitzaran amb un instrument que es desenvoluparà de manera col·lectiva, i que també es farà públic a través d’aquesta pàgina web. Els resultats de les anàlisis es donaran a conèixer per mitjà de vídeos divulgatius.

A posteriori es procedirà amb la resta d’etapes, que també s’aniran comunicant en aquest lloc web.

Participa

Periòdicament enviarem correus informatius sobre el progrés del projecte. Si teniu interès en rebre aquesta informació o en fer alguna aportació per millorar el procés, escriviu un correu a rmalagrida@irsicaixa.es indicant nom, cognoms, any de naixement,  adreça d’e-mail, motivació i suggeriments de millora i/o de rebre informació.

Subscriu-te a la newsletter

Back to Top
Irsi Caixa

Impulsat per:

Obra Social - Fundació 'La Caixa' Generalitat de Catalunya - Departament de Salut

Amb la col·laboració de: