Co-ResponsaVIHlitat

Co-ResponsaVIHlitat

En què consisteix?

Co-ResponsaVIHlitat és un programa pilot de governança per a l’eradicació del VIH i d'altres infeccions de transmissió sexual (ITS) a través d’un procés obert i inclusiu en el qual participen més de 660 actors socials interessats en la temàtica amb la finalitat de co-definir una agenda amb les línies de recerca i innovació (R&I) prioritàries per a la prevenció del VIH i d'altres ITS. Aquesta "Agenda de R&I en Prevenció del VIH/sida i d'altres ITS" contemplarà les necessitats dels diferents actors socials.

El projecte té un enfocament interdisciplinari i transdisciplinari, i compren un ampli ventall de disciplines acadèmiques i de coneixement no acadèmic basat en l'experiència. 

El projecte es duu a terme durant els anys 2016 i 2017 sota la coordinació del Living Lab de Salut d’IrsiCaixa i en el marc dels projectes Xplore Health, EnRRICH, i INSPIRES comptant amb l'assessorament de la VU University of Amsterdam.

L’Agenda de Recerca i Innovació en Pevenció del VIH/sida i d'altres ITS es desenvolupa mitjançant activitats de reflexió col·laborativa en les que participen diferents actors socials a nivell de sistema per millorar la governança i optimitzar els processos creatius en la investigació i la recerca. Es promou la generació de sinergies, la identificació de necessitats de recerca i innovació no cobertes així com de línies d’actuació, i alhora, es fomenta una millor relació entre recerca i implementació.

El procés també facilita l’apoderament dels diferents actors amb coneixement de les diferents línies de recerca i amb competències relacionades amb la comunicació, la col·laboració i la deliberació entorn del procés de recerca i dels aspectes ètics, legals i socials relacionats. Tot això contribueix a legitimar la recerca i a fomentar la cultura d’innovació.

Quins actors hi participen?

Co-ResponsaVIHlitat compta amb la col·laboració dels següents actors:

El projecte es divideix en dues etapes: una primera etapa centrada en els estudiants de secundària i una segona en la què el procés s’obre a la resta d’actors socials.

La primera etapa s’ha desenvolupat durant el curs 2016-17 i l’alumnat de secundària de setze centres educatius de Catalunya ha realitzat les següents tasques:

  1. Formació en la temàtica del VIH/sida amb materials educatius i consens del pla de treball del projecte de governança participativa (octubre 2016 - gener 2017)
  2. Exploració de les línies d’actuació existents (i.e.agendes existents), anàlisi i producció de materials de comunicació (gener - maig 2017)
  3. Identificació de les necessitats de l’alumnat de secundària en recerca i innovació en prevenció del VIH/sida i d'altres ITS (maig 2017)
  4. Priorització i elaboració de l’agenda de R&I en prevenció del VIH i d'altres ITS dels joves (resultat preliminar) (juny 2017)

En la segona etapa, la resta d’actors socials participen de les següents tasques (de setembre a desembre de 2017):

  1. Identificació de les necessitats de la resta d’actors actors
  2. Supervisió de les agendes dels diferents actors
  3. Priorització per part de cada grup
  4. Integració de les diferents agendes en una reunió de diàleg
  5. Programació i implementació (2018)

1. Formació i consens del pla de treball:

Després de diverses reunions amb els diferents actors i tenint en compte les seves aportacions, el dia 14 de febrer de 2017 es va aprovar el pla de treball pel projecte Co-ResponsaVIHlitat.

A continuació es va iniciar la primera etapa del procés, dirigida a la comunitat educativa. Es van enviar cartes de motivació als més de 620 estudiants de secundària apel·lant a la seva participació i se’ls va presentar el pla de treball per a la seva aprovació.

Prèviament a iniciar el procés, el professorat de secundària va treballar a l’aula amb la guia didàctica de VIH/sida d’Xplore Health i d’IrsiCaixa Divulgació, així com amb altres recursos educatius amb continguts científics i ètics, legals, socials, i que alhora fomenten competències i valors. Els estudiants de màster també es van formar en la matèria per poder ajudar a l’alumnat en les diferents etapes del procés.

2. Exploració de les línies d'actuació existents:

En primer lloc, els experts van fer una selecció de bibliografia perquè l’alumnat pugués tenir una visió general de les principals línies de recerca en prevenció del VIH que duen a terme diferents actors socials ( i.e. centres de recerca i centres assistencials, agències de salut pública i de gestió de polítiques de l’Administració, entitats de la societat civil, etc.).

Amb aquest material, cada centre educatiu va elaborar un informe, va entrevistar un expert i va produir un vídeo divulgatiu sobre una de les setze línies de recerca en prevenció identificades. Les línies es van analitzar fent ús d’un instrument de reflexió que s’ha desenvolupat de manera col·lectiva. Podeu consultar els diferents vídeos i els informes en aquest enllaç.

Els resultats d’aquest anàlisi són d’utilitat per informar els actors socials de les diferents línies d'actuació.

3. Identificació de les necessitats de l’alumnat de secundària en R&I en prevenció del VIH/sida i d'altres ITS

L’alumnat de secundària va participar en tallers de deliberació col·laborativa per identificar les seves necessitats de recerca en prevenció i prioritzar problemes, preocupacions i preguntes que els hagin sorgit.

4. Elaboració i priorització de l’Agenda de R&I en Prevenció del VIH i ITS dels joves

Un cop identificades les necessitats, els estudiants participen en un procés de priorització per elaborar l’Agenda de R&I en Prevenció del VIH i d'altres ITS dels joves, que haurà de respondre a les seves necessitats en forma de línies de recerca i innovació, i línies d’actuació.

Abans d’iniciar la segona etapa, a principis de juny va tenir lloc a CosmoCaixa un congrés per als estudiants de secundària. En el congrés es van fer ponències sobre les diferents línies de recerca i també es va presentar l’Agenda de R&I elaborada pels joves, tot i que aquesta és un resultat preliminar, ja que no estarà acabada fins que no hagin participat la resta d’actors durant la segona etapa.

Properes etapes

A partir del mes de setembre s’iniciarà la segona etapa del projecte en la què aquestes activitats també es duran a terme amb els altres actors: entitats de la societat civil, investigadors i personal assistencial, i gestors de polítiques públiques. El procés culminarà amb l’elaboració d’una Agenda Final de Recerca i Innovació en Prevenció del VIH i d'altres ITS on es comptarà amb les aportacions de tots els actors.

Participa

Si teniu interès en rebre més informació o en fer alguna aportació per millorar el procés, escriviu un correu a rmalagrida@irsicaixa.es indicant nom, cognoms, any de naixement,  adreça d’e-mail, motivació i suggeriments de millora i/o de rebre informació.

Subscriu-te a la newsletter

Back to Top
Irsi Caixa

Impulsat per:

Obra Social - Fundació 'La Caixa' Generalitat de Catalunya - Departament de Salut

Amb la col·laboració de: